Franceză | Română

august 2022

august (31 zile)
ziua 13 ore, noaptea 11 ore
1 L Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 frați Mc. Macabei, cu mama lor, Solomoni şi dascălul lor, Eleazar (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
2 M Aducerea moaștelor Sf. Întâi Mc. și Arhid. Ștefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul Împ. Iustinian cel Mare (Post. Nu se fac nunți)
3 M Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat și Faust; Sf. Mironosiță Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic (Post. Nu se fac nunți)
4 J Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil; Aducerea moaștelor Sf. Mc. Evdochia (Post. Nu se fac nunți)
5 V Înainte-prăznuirea Schimbării la Față a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamț; Sf. Mc. Evsignie; Sf. Nona, mama Sf. Ier. Grigorie Teologul; Sf. Ier. Fabian, ep. Romei (Post. Nu se fac nunți)
6 S (†) Schimbarea la Față a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
7 D †) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; †) Sf. Cuv. Pafnutie - Pârvu Zugravul; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiep. Ierusalimului; Sf. Cuv. Nicanor; Sf. Irina împ.; Sf. Antonie de la Optina (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor); Ap. Efeseni II, 4-10; I Corinteni I, 10-17; Ev. Marcu IX, 2-9; Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8
8 L Sf. Ier. Emilian Mărt., ep. Cizicului și Miron, ep. Cretei (Post. Nu se fac nunți)
9 M Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. care au pătimit pentru ic. lui Hristos; Sf. Mc. Antonin (Post. Nu se fac nunți)
10 M Sf. Mc. Laurențiu, arhid.; Sf. Sfințit Mc. Sixt, ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit (Post. Nu se fac nunți)
11 J †) Sf. Ier. Nifon, patr. Constantinopolului; Sf. Mc. Evplu, arhid. (Post. Nu se fac nunți)
12 V Sf. Mc. Fotie, Anichit, Pamfil și Capiton; Sf. Cuv. Palamon (Post. Nu se fac nunți)
13 S Odovania praznicului Schimbării la Față a Domnului; Mutarea moaștelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Cuv. Dorotei și Dositei din Gaza; Sf. Tihon din Zadonsk (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
14 D Înainte-prăznuirea Adormirii M. D.; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul M. D.) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a IX-a după Rusalii (a Sf. Părinți de la primele șase Sinoade Ecumenice; Umblarea pe mare - potolirea furtunii); Ap. I Corinteni III, 9-17; Ev. Matei XIV, 22-34; glas 8, voscr. 9
15 L (†) Adormirea M. D. (Uspenia) (Nu se fac nunți)
16 M Aducerea Sf. Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol; †) Sf. Martiri Brâncoveni: Constantin Vv. cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec; Sf. Mc. Diomid
17 M †) Sf. Gheorghe Pelerinul; Sf. Mc. Miron pr., Straton, Ciprian, Tirs și Alipie, iconarul (Post. Nu se fac nunți)
18 J Sf. Mc. Flor, Lavru, Ermi, Serapion, Leon și Polien; Sf. Ioan de la Rila; Cuv. Barnabas și Sofronie
19 V Sf. Mc. Andrei Stratilat, Timotei, Agapie și Tecla; Sf. Sebaldus, ocrotitorul orașului Nürnberg; Sf. Cuv. Teofan cel Nou de la Dohiariu, făcătorul de minuni (Post. Nu se fac nunți)
20 S Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever, Eliodor și Teoharie
21 D Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa, cu fiii ei; Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. și Venust
Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Ap. I Corinteni IV, 9-16; Ev. Matei XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10
22 L Sf. Mc. Agatonic, Zotic, Irineu, Or, Antuza, Zinon, Teoprepie, Achindin și Severian
23 M Odovania praznicului Adormirii M. D.; Sf. Mc. Lup; Sf. Sfințit Mc. Irineu, ep. de Lugdunum (Lyon)
24 M Sf. Sfințiți Mc. Eutihie și Cosma Etolul; Sf. Mc. Tation; Arătarea M. D. Sf. Serghie de Radonej; Mutarea moaștelor Sf. Dionisie din Zakynthos (Post. Nu se fac nunți)
25 J Aducerea moaștelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit; Sf. Ioan Carpatiul
26 V Sf. Mc. Adrian și Natalia, soția sa; Sf. Mc. Atic (Post. Nu se fac nunți)
27 S Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Fanurie și Eutalia; Sf. Ier. Osie, ep. Cordobei
28 D Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia; Sf. Mc. Lavrentie; Sf. Ana Proorocița, fiica lui Fanuel; Sf. Mc. Diomid; Soborul Sf. Cuv. din Lavra Pecerska cu moaște în „Peșterile de Departe”
Duminica a XI-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv); Ap. I Corinteni IX, 2-12; Ev. Matei XVIII, 23-35; glas 2, voscr. 11
29 L (†) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Teodora (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
30 M †) Sf. Ier. Varlaam, mitr. Moldovei și Ioan de la Râșca și Secu, ep. Romanului; Sf. Ier. Alexandru, Ioan și Pavel cel Nou, patr. Constantinopolului; Sf. Alexandru din Svir
31 M Așezarea cinstitului brâu al M. D. în raclă; Sf. Mc. Iraclie, Andrei, Faust și Mina (Post. Nu se fac nunți)