Franceză | Română

august 2019

august (31 zile)
ziua 13 ore, noaptea 11 ore
1 J Sf. 7 Mc. Macabei, cu mama lor Solomoni şi dascălul lor Eleazar; Scoaterea Sf. Cruci (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
2 V Aducerea moaștelor Sf. Întâi Mc. și Arhid. Ștefan; Binecredinciosul Împ. Iustinian cel Mare; Dreptul Gamaliel (Post. Nu se fac nunți)
3 S Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic; Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat și Faust; Sf. Mironosiță Salomeea (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
4 D Aducerea moaștelor Sf. Mc. Evdochia; Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a VII-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum); Ap. Romani XV, 1-7; Ev. Matei IX, 27-35; Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 7
5 L †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamț; Sf. Nona, mama Sf. Ier. Grigorie Teologul; Înainte-prăznuirea Schimbării la Față a Domnului; Sf. Mc. Evsignie; Sf. Ier. Fabian, ep. Romei (Post. Nu se fac nunți)
6 M (†) Schimbarea la Față a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
7 M †) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; †) Sf. Cuv. Pafnutie - Pârvu Zugravul; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Sfințit Mc. Narcis, patr. Ierusalimului; Sf. Irina împ.; Sf. Antonie de la Optina (Post. Nu se fac nunți)
8 J Sf. Ier. Emilian Mărt., ep. Cizicului și Miron, ep. Cretei (Post. Nu se fac nunți)
9 V Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru ic. lui Hristos; Sf. Mc. Antonin (Post. Nu se fac nunți)
10 S Sf. Mc. Laurențiu, arhid.; Sf. Sfințit Mc. Sixt, ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
11 D †) Sf. Ier. Nifon, patr. Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid. (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor); Ap. I Corinteni I, 10-17; Ev. Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8
12 L Sf. Mc. Fotie, Anichit, Pamfil și Capiton; Sf. Cuv. Palamon (Post. Nu se fac nunți)
13 M Mutarea moaștelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Odovania praznicului Schimbării la Față a Domnului; Sf. Cuv. Dorotei și Dositei; Sfântul Tihon din Zadonsk (Post. Nu se fac nunți)
14 M Înainte-prăznuirea Adormirii M. D.; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul M. D.) (Post. Nu se fac nunți)
15 J (†) Adormirea M. D. (Nu se fac nunți)
16 V †) Sf. Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec; Aducerea Sf. Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol; Sf. Mc. Diomid (Post. Nu se fac nunți)
17 S †) Sf. Gheorghe Pelerinul; Sf. Mc. Tirs, Miron pr., Straton, Ciprian și Alipie, iconarul
18 D Sf. Mc. Ermi, Serapion, Leon, Flor, Lavru și Polien; Sfântul Ioan de la Rila; Cuv. Barnabas și Sofronie
Duminica a IX-a după Rusalii (a Sf. Părinți de la primele șase Sinoade Ecumenice; Umblarea pe mare - potolirea furtunii); Ap. I Corinteni III, 9-17; Ev. Matei XIV, 22-34; glas 8, voscr. 9
19 L Sf. Sebaldus, ocrotitorul orașului Nürnberg; Sf. Mc. Tecla, Andrei Stratilat, Timotei și Agapie; Sf. Cuv. Teofan cel Nou de la Dohiariu, făcătorul de minuni
20 M Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever, Eliodor și Teoharie
21 M Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. și Venust; Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa, cu fiii ei (Post. Nu se fac nunți)
22 J Sf. Mc. Zotic, Irineu, Or, Agatonic, Antuza, Zinon, Teoprepie, Achindin și Severian
23 V Sf. Mc. Lup; Sf. Sfințit Mc. Irineu, ep. de Lugdunum (Lyon); Odovania praznicului Adormirii M. D. (Post. Nu se fac nunți)
24 S Sf. Mc. Tation; Sf. Sfințiți Mc. Eutihie și Cosma Etolul; Arătarea M. D. Sf. Serghie de Radonej; Mutarea moaștelor Sf. Dionisie din Zakynthos
25 D Aducerea moaștelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit; Sfântul Ioan Carpatiul
Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Ap. I Corinteni IV, 9-16; Ev. Matei XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10
26 L Sf. Mc. Adrian și Natalia, soția sa; Sf. Mc. Atic
27 M Sf. Ier. Osie, ep. Cordobei; Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Fanurie și Eutalia
28 M Sf. Mc. Lavrentie; Sf. Ana Proorocița, fiica lui Fanuel; Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Sf. Mc. Diomid; Dreptul Iezechia; Soborul Sf. Cuv. din Lavra Pecerska cu moaște în „Peșterile de Departe” (Post. Nu se fac nunți)
29 J (†) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Teodora (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
30 V †) Sf. Ier. Varlaam, mitr. Moldovei și Ioan de la Râșca și Secu, ep. Romanului; Sf. Ier. Ioan, Pavel cel Nou și Alexandru, patr. Constantinopolului; Sfântul Alexandru din Svir (Post. Nu se fac nunți)
31 S Așezarea în raclă a cinstitului brâu al M. D.; Sf. Mc. Iraclie, Andrei, Faust și Mina